Restaurang Marina's - Om Marina's

Restaurang Marina’s är mysigt beläget på Heimsjöstranden i Terjärv centrum, inrymt i ett pittoreskt trähus från 1800-talet.

Under 2011-2012 har huset grundrenoverats för restaurangverksamhet. Förutom lunchbuffé, À la carte, A-rättigheter, kabinett och terrass med sjöutsikt erbjuds också övernattning i två hotellrum samt en bastuavdelning i den mysiga vindsvåningen. Bastuavdelningen kan hyras för olika grupper. Restaurangen rymmer 60 sittplatser och sommarterrassen 36.

Platsen har gamla anor och torde varit bebyggd redan under 1700-talet. Nuvarande byggnad är från 1800-talet. Lanthandel har bedrivits i huset under tidigt 1900-tal och kallas i folkmun för “Bod-Maris”.

I slutet av 1800-talet kallades bostället för “Per Massos” gård. Namnets ursprung är något oklart men det påstås att en Per Mattson Lillrank var bonde på hemmanet under 1700-talet. Men troligen har tomten varit bebodd tidigare än så.

Det har förekommit såväl jordbruk som lanthandel på tomten i ett par repriser.

Det nuvarande huset – troligen uppfört på den gamla grunden – torde vara från tidigt 1800-tal.

Under 1900-talets första hälft bedrevs en lanthandel i huset av Mats-Leander och Mari Forss. Av den anledningen kallas stället fortfarande för “Bod-Maris”, bland äldre Terjärvbor.